CitatCitatNedan citat från "Konstrunda i ord och bild" skriven av Helmer Lång.

Den gamla hantverkstraditionen ligger Lars Pettersson varmt om hjärtat han har smideskonsten i blodet. Han fick sina första lärospån i sin morbrors smedja i Uppåkra och arbetade sedan hela sin ungdom i olika verkstäder.

Lärospånen har han väl förvaltat och ansluter sig till smideskonstens uråldriga traditioner, samtidigt som han efter hand har skapat mer och mer självständiga former och skulpturer.


Lars Pettersson anser, som alla riktiga smeder med järnet som material, att svetsning är en styggelse: järnet ska få önskad form genom att glödgas i ässjan och hamras ut. Sedan 1974 efter bosättningen i Östra Ljungby har denne skåning det senaste årtiondet ägnat sig helt åt konstsmidet och även lärt konsten vidare till unga adepter som lärare i diverse kurser.


Han fick sitt genombrott genom flera utställningar i Danmark sedan 1997. Speciellt uppmärksammad har han blivit i Polen, där hans arbeten sedan 2000 är utställda på smidesmuseet i Nowy Tornys'1.

Konstnären har skapat en egen teknik och en egen form i sina säregna, ofta mångtydiga och fantasieggande skulpturala kompositioner."
Quote from the book "Konstrunda i ord och bild" written by Helmer Lång.


"Old handicraft traditions lie close to Lars Pettersson's heart; he has the art of the blacksmith in his blood. He served his apprenticeship at uncle's forge shop in Uppåkra and then spent the whole of his youth in a variety of different workshops. He has honoured the traditions learnt during his apprenticeship while creating his own individual style and sculptures.


Lars Petterson believes, in common with all smiths who work with iron, that welding is an abomination ! Iron should be hammered into shape after being heated in a forge !

After moving to Östra Ljungby in 1974, Lars has devoted his time since then to working with artistic blacksmithing and also to handing on his knowledge and skills to the younger generation through a variety of courses held at his own smithy


His breakthrough as an artist came in 1997 by way of a number of exhibitions in Denmark. He has gained significant attention in Poland, where his work has been exhibited at the Blacksmith museum in Nowy Tornys’l. The artist has created techniques and designs of his own, illustrated through his complex and imaginative sculptural creations."