Biografi

KORT BESKRIVNING AV KONSTSMED LARS PETTERSSON


Född 1947 i Lund. Bosatt och med verkstad i Östra Ljungby. Konstsmed. Utbildning: smideskonst i diverse smedjor.  Därefter lärare i smideskurser för Folkuniversitetet på Hantverkstan Sofiero sedan 1992, lärare i estetisk metallutbildning Jakobsskolan Hässleholm sedan 2001.

Separatutställningar bl.a. Hilleröd Danmark 1999, statliga galleriet Kierat Stettin Polen 2001, Isgalleriet Jukkasjärvi och Galleri SolLång, Vejbystrand 2002.

En lång rad samlings- utställningar, med början på Gisslövs smidesmuseum, Danmark 1997 och Liljevalchs, Stockholm 1998, därefter bl.a.med Region Skåne på olika platser i Polen 2000 och senast Landskrona Museum 2002 och Sverige-Polen på Regionhuset i Kristianstad 2002.

Konsthallen Klippan Samlingsutställning 2016

Tyringe Konsthall 2019

Offentlig utsmyckning bl.a. Allerums kyrka 1998, iskyrkan i Jukkasjärvi 2002 och Össjö skola Ängelholm 2004.

Klippans Kommun.

Medlem i Nordvästra Skånes Konstnärsförening sen 2003.

SHORT DESCRIPTION OF BLACKSMITH LARS PETTERSSON.


Born in Lund in 1947. Lives and has his workshop in Östra Ljungby. Blacksmith and artist. Education: Artistic blacksmith at a number of different smithys. Has worked as a teacher of blacksmithing for The Folk University of Sweden at the Sofiero Handicraft Centre since 1992, teatcher of aesthetic metalwork in Jakobs School in Hässleholm since 2001.


Separate exhibitions in, amongst other places, Hilleröd Denmark 1999, the state gallery Kierat in Stettin in Polen 2001, Jukkasjärvi Ice Gallery and SolLång Gallery in Vejbystrand in 2002.


A large number of exhibitions, beginning in Gisslövs Museum of blacksmithing in Denmark 1997 and Liljevalchs in Stockholm 1998. Thereafter together with Region Skåne in a number of different towns in Polen 2000 and more recently in the Landskrona Museum in 2002 and The Country Council Offices in Kristianstad also in 2002.


Decoration of Allerums Church in 1998, The Ice Church in Jukkasjärvi in 2002 and the Össjö School in Ängelholm in 2004. Klippan kommun


Member of Nordvästra Skånes Art Associatione since 2003.


Smide på Ishotellet i Jukkasjärvi