Hem
Smithing following old traditional methods in a coal-fired forge, where forging takes place with riveting or forge- welding. No electric welding is used.


Household items such as candle sticks, candelabra, decorative railings, gates, Handles and other customer-designed items are made here.


Laminated and damascus knife blades of different sizes.


Kontakt

Lars Pettersson

Mob 0708285338

E:mail ovarp10@gmail.comHär tillverkas allt Smide enligt gamla traditioner i en stenkolseldad ässja där sammanfogningen sker med nitning eller vällning. Ingen svets används.

Tillverkar bruksföremål som ljusstakar, ljuskronor, galler samt skulpturer, utsmyckningar och smide efter beställarens design.

I smedjan håller jag helg och veckokurser.

Där man lär sig grunderna i smidet samt lära sig smida både Laminerade och Damaskerade Knivblad.


Smedjan i Övarp byggd 1807

Smideskurs den 1-2 Februari två platser kvar <