Citat

 

 

Citat

 

 

Nedan citat från "Konstrunda i ord och bild" skriven av Helmer Lång.

Den gamla hantverkstraditionen ligger Lars Pettersson varmt om hjärtat han har smideskonsten i blodet. Han fick sina första lärospån i sin morbrors smedja i Uppåkra och arbetade sedan hela sin ungdom i olika verkstäder.

Lärospånen har han väl förvaltat och ansluter sig till smideskonstens uråldriga traditioner, samtidigt som han efter hand har skapat mer och mer självständiga former och skulpturer.

 

Lars Pettersson anser, som alla riktiga smeder med järnet som material, att svetsning är en styggelse: järnet ska få önskad form genom att glödgas i ässjan och hamras ut. Sedan 1974 efter bosättningen i Östra Ljungby har denne skåning det senaste årtiondet ägnat sig helt åt konstsmidet och även lärt konsten vidare till unga adepter som lärare i diverse kurser.

 

Han fick sitt genombrott genom flera utställningar i Danmark sedan 1997. Speciellt uppmärksammad har han blivit i Polen, där hans arbeten sedan 2000 är utställda på smidesmuseet i Nowy Tornys'1.

Konstnären har skapat en egen teknik och en egen form i sina säregna, ofta mångtydiga och fantasieggande skulpturala kompositioner."